Desenvolupament d'un programa d'Entrenament Cognitiu per a DCL basat en el lifelogging captat per una camera portàtil

 

El Deteriorament Cognitiu Lleu (DCL)

El deteriorament cognitiu lleu (DCL) és una entitat clínica caracteritzada per dificultats en algunes funcions cognitives (com la memòria), les quals no repercuteixen en la vida diària de la persona. A més, s’ha descrit el DCL com un factor de risc per la demència. Al tractar-se d’una fase en la que les dificultats cognitives són subtils, representa un període clau per intervenir i alterar la trajectòria del deteriorament cognitiu i/o funcional, per exemple, retardant-lo.

 

 

La finalitat és desenvolupar un programa d’Entrenament Cognitiu

per persones amb DCL. Aquest programa està basat en el registre de la vida diària mitjançant la captura d’imatges amb una càmera portàtil. Utilitzant aquestes imatges construirem episodis específics autobiogràfics que s’integraran posteriorment en l’entrenament cognitiu per estimular la memòria episòdica.

 

Aquest projecte

representa el primer assaig clínic sistemàtic amb 30 pacients amb DCL per avaluar l’efectivitat de la re-experimentació dels episodis per millorar la memòria. L’objectiu de la intervenció és que l’individu “re-experimenti” aquests episodis activant, a més de la memòria, emocions i sensacions, aconseguint així un millor record d’allò viscut.

 

Objectius

L’objetiu principal del Re-memory és desenvolupar un programa basat en el registre de la vida diària com a estratègia d’intervenció, especialment destinat a endarrerir l’evolució dels subjectes amb DCL a partir de:

L’adquisició contínua d’imatges de la vida diària de la persona durant dues setmanes, en el que es captaran una gran quantitat d’episodis autobiogràfics Posteriorment, mitjançant el visionat dels episodis autobiogràfics s’estimularà la memòria episòdica, que es troba disminuïda en el DCL.

Els 3 grans objectius del Rememory:

1.

Desenvolupar un programa personalitzat d’estimulació cognitiva, que inclogui material propi basat en els episodis de cada usuari, ja que el fet d’utilitzar estímuls individuals facilita la millora de la memòria.

 

2.

Avaluar l’efectivitat del programa d’intervenció per millorar no sols la memòria dels pacients amb DCL, sinó també altres funcions cognitives, el benestar emocional i la capacitat funcional.

 

3.

Explorar l’ús i aplicabilitat dels biomarcadors per quantificar la millora en la memòria derivada del nostre programa d’intervenció.

 

Estructura del projecte

La recollida d’imatges

En primer lloc, es recolliran imatges de la vida diària de la persona mitjançant una càmera portàtil durant 2 setmanes. Aquesta càmera captura una foto cada 30 segons de manera automàtica. No grava vídeo ni so. L’usuari que porta la càmera és lliure de decidir en quins moments vol o no que es capturin fotos. Totes aquestes fotos (prop de 100.000 imatges per persona), seran emmagatzemades amb total confidencialitat i tractades per uns algoritmes automàtics que seleccionen aquelles imatges vàlides per construir els episodis.

Creació dels episodis

Amb aquest material, els algoritmes definiran i extrauran els esdeveniments significatius de cada individu i crearan els episodis per que siguin accessibles als usuaris i puguin treballar amb ells. Les imatges agafades amb la càmera contenen informació dels esdeveniments de la persona que porta la càmera. Apliquem algorismes de Visió per Computador i Aprenentatge Profund per extraure els esdeveniments principals de la persona (esmorzar, agafar el autobús, passejar amb la família, prendre un cafetó amb les amigues, etc.). D’aquests apliquem algorismes de summarització per extreure les imatges més riques i representatives per poder crear els exercicis cognitius en el programa d’intervenció.

Programa d’intervenció

El programa d’intervenció estarà format per aquests episodis, així com una varietat de funcions interactives (activitats amb diferents nivells, una guia útil sobre la memòria, un àlbum de fotos, etc.). Abans de començar el programa d’intervenció i després de la seva finalització, s’avaluaran les funcions cognitives, la capacitat funcional i el benestar emocional dels participants. A més a més, es farà una nova avaluació passats 3 mesos després d’acabar el tractament per tal d’explorar si la millora es manté al llarg del temps.

Informació pels participants

A qui va dirigit l’estudi?

El projecte està dirigit a persones diagnosticades de deteriorament cognitiu lleu (DCL), que vulguin col·laborar en el desenvolupament d’una eina per millorar la memòria.

Què implica per mi participar-hi?

SI vostè decideix participar en aquest estudi, se li demanarà que porti una càmera portable durant uns dies i després haurà d’assistir a unes sessions tant d’avaluació com d’intervenció.

Què he de fer per participar?

Si vostè està interessat en participar, posi’s en contacte amb nosaltres i l’informarem sobre tots els procediments.

Si té algun dubte pot consultar l’apartat de Preguntes freqüents o contactar amb nosaltres.

El resultat final del ReMemory

Una nova estrategia d’intervenció basada en el registre de la vida diària aplicada especialment a pacients amb DCL amb l’objetiu de retrasar l’evolució de la seva malaltia.

Una nova aplicació d’ordinador humana per la gestió de vídeos episòdics (recuperació, visualització, annotació, etc.) i interacció amb pacients, familiars dels pacients i experts mèdics per utilitzar-la en un entorn clínic.

Aquest seria el primer estudi que avalués la factibilitat per aconseguir canvis significatius en el nivell de sèrum de BDNF dins d’un marc d’intervenció basat en tecnologia lifelogging o registre de la vida diària.

El Re-Memory està especialment dedicat al DCL, tot i que altres pacients amb trastorn cognitiu també podrien beneficiar-se d’aquest entrenament cognitiu.

Els primers estudis sobre els efectes del lifelogging en estudis de casos únics amb pacients amnèsics han obtingut resultats molt prometedors. Al nostre equip creiem fermament que mitjançant el desenvolupament d’una aplicació de processament d’imatges adquirides a través del lifelogging i l’entrenament cognitiu realitzat en un entorn clínic, la gent gran (majoritàriament) amb DCL podrà millorar la seva pròpia memòria, així com endarrerir el declivi cognitiu.

D’aquesta manera, ajudant a la gent gran a mantenir bons records, el Re-Memory es convertirà en una eina substancial per millorar la seva capacitat funcional i el benestar emocional, que és la base per disposar d’una major autonomia i, per tant, una major qualitat de vida.