El X Congrés Nacional de Neuropsicologia de la FANPSE, Federació d’Associacions de Neuropsicologia de Espanya,  va dur-se a terme a la ciutat de València, de l’1 al 3 de març de 2018, amb l’objectiu d’oferir un fòrum científico-clínic que contribuís al contacte i intercanvi entre diferents professionals, grups de treball i àrees d’investigació o clíniques dintre de l’àmbit de la neuropsicologia.

Marta Vancellls, membre de l’equip del ReMemory, va presentar el pòster titulat “L’exposició a episodis autobiogràfics captats amb una càmera digital lifelogging pot influir en la percepció d’autoeficàcia i el benestar subjectiu en persones amb Deteriorament Cognitiu Lleu (DCL)?”. Els resultats van posar de manifest que tots els pacients que conformaven la mostra milloraven la seva puntuació en la percepció de benestar subjectiu i d’autoeficàcia al exposar-se a episodis autobiogràfics.