Maite Garolera


 

Directora de la Unitat Clínica d’Investigació del Cervell i la Cognició del Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona-Espanya).

Les seves investigacions d’interès són l’envelliment saludable i els trastorns neurodegeneratius i neuropsiquiàtrics de la tercera edat particularment el Deteriorament Cognitiu Lleu. La seva investigació s’ha centrat en l’avaluació del processament cognitiu (com l’atenció, processament emocional i la consolidació en memòria). Actualment les seves àrees actives de recerca utilitzen la neuropsicologia, la neuroimatge i la genètica per estudiar el mecanisme biològic subjacent dels efectes cognitius dels factors de risc cerebrovasculars, i la seva relació entre funcionament cognitiu, control conductual i sistemes de recompensa.

La Dra. Garolera està interessada en assajos clínics d’intervenció cognitiva a partir de l’ordinador per a prevenir la demència o reduir la seva progressió. També participa en l’estudi de l’eficàcia de la teràpia cognitiva per a persones amb malalties neuropsiquiàtriques i d’entrenament de la memòria per a la millora per al funcionament cognitiu en l’envelliment normal. La seva expertesa clínica i de recerca es centra en les consultes i entrevistes amb persones d’edat avançada per tal d’entendre les seves necessitats i en el manteniment de l’activitat física, social y cognitiva. La seva experiència clínica s’estén a la psicologia clínica i neuropsicologia i implica tant el diagnòstic (neuropsicològic), principalment en el treball del diagnòstic precoç i el tractament (rehabilitació cognitiva: remediació i enfocaments compensatoris) especialment per millora els dominis cognitius com la memòria i les funcions executives.