El projecte ReMemory, coordinat per la Dra. Maite Garolera,  responsable de la Unitat de Neuropsicologia del Consorci Sanitari de Terrassa, ha estat dissenyat per neuropsicòlegs de l’àmbit de dependències del CST i per l’equip d’informàtics liderat per la Dra. Petia Redeva , del departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisis de la Universitat de Barcelona; també, hi ha intervingut l’Associació Vallès Amics de la Neurologia (AVAN).

L’objectiu del projecte és el de desenvolupar un programa d’entrenament cognitiu basat en imatges capturades amb càmera digital que recull episodis autobiogràfics que serviran per estimular la memòria de les persones amb risc per la demència. El desafiament consisteix en crear una aplicació per gestionar les imatges que s’utilitzaran en un context terapèutic d’estimulació cognitiva multimodal. A més, es durà a terme el primer assaig clínic aleatoritzat per validar aquest programa de re-experimentació.

Esperem que els nostres resultats proporcionin evidència científica que els programes d’estimulació cognitiva basats en la re-experimentació autobiogràfica poden impactar positivament en la cognició i representar una estratègia eficaç per millorar la memòria i la funcionalitat de les persones que comencen a experimentar un declinar cognitiu.

A l’edició 2013, dedicada a les malalties neurodegeneratives, s’hi van presentar 187 projectes, que van ser avaluats per 99 científics d’àmbit internacional especialistes en aquesta matèria en funció de la seva qualitat, metodologia i rellevància. La gestió de l’avaluació la va dur a terme l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut.

L’acte de lliurament dels ajuts va tenir lloc aquest 30 d’octubre a l’Auditori de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

El CST és una organització sanitària integrada que dóna cobertura al Vallès Occidental a una població de més de 200.000 habitants . Està formada per set centres d’atenció primària (CAP), un hospital d’atenció a pacients aguts (Hospital de Terrassa), un centre sociosanitari (Hospital de Sant Llàtzer), un hospital de dia per a pacients d’Alzheimer (Hospital de Dia Sant Jordi), l’única Unitat d’Hospitalització Penitenciària de tot l’Estat espanyol, el Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa (CSMA), els Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig de Rubí (Centre de Salut Mental Infantojuvenil i el Centre d’Atenció i Seguiment de drogodependències), el Servei de Rehabilitació Comunitària a Rubí, la Unitat Preventiva i Assistencial de l’Esport (UAPE) del CAR de Sant Cugat del Vallès, i la Llar Tutelada de Rubí.